Business customer

business_customer

ในฐานะลูกค้าธุรกิจ คุณจะได้รับประโยชน์จากเงื่อนไขพิเศษ

ลูกค้าธุรกิจของเราจะได้รับเงื่อนไขพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ติดตั้ง ตัวแทนจำหน่าย ผู้วางแผน ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือคุณต้องการเป็นลูกค้าธุรกิจด้วยเหตุผลอื่นๆโปรดติดต่อเรา!โปรดทราบว่าการเปิดบัญชีธุรกิจจะทำได้หลังจากคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ในครั้งที่ 1 โดยมีมูลค่าคำสั่งซื้ออย่างน้อย 3,000 € หรือหลังจากคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ในครั้งที่ 3 โดยไม่จำกัดมูลค่าการสั่งซื้อ

หมายเหตุ:จำเป็นต้องมีบัญชีลูกค้าที่มีอยู่เดิมและหลักฐานใบอนุญาตการค้า

สมัครบัญชีธุรกิจ